• Konserwacja i restauracja rzeĽby i detalu architektonicznego wykonanych z kamienia naturalnego oraz sztucznego.
 • Konserwacja i restauracja ceramiki.
 • Konserwacja i restauracja szkła.
 • Konserwacja i restauracja stiuku.
 • Konserwacja i restauracja drewna.
 • Konserwacja i restauracja metalu.
 • Wykonywanie złoceń.
 • Srebrzenie elektrolityczne.
 • Wykonywanie dokumentacji konserwatorskich.
 • Wykonywanie inwentaryzacji.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wpisanie obiektu do Rejestru Zabytków.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o dofinansowanie lub refundację prac konserwatorskich.